ป้ายกำกับ :

เข้าเฝ้า

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ กลับประเทศไทย พสกนิกรในอังกฤษเข้าเฝ้ารับเสด็จเนืองแน่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนชาวไทยที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

เพิ่มเพื่อน