ป้ายกำกับ :

เครือข่ายธุรกิจชุมชน

เครือข่ายธุรกิจชุมชนทั่วประเทศเปิด ‘ตลาดนัดชุมชนออนไลน์’ เพิ่มช่องทางซื้อขาย-แลกเปลี่ยนสินค้าจากชุมชนสู่ผู้บริโภคโดยตรง

นางเสาวลักษณ์ ปรปักษ์พ่าย หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชน สำนักเลขานุการยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

เพิ่มเพื่อน