ป้ายกำกับ :

เครือข่ายประชาชนผู้ปลูกกัญชาภาคเหนือ

"เครือข่ายประชาชนผู้ปลูกกัญชาภาคเหนือ" สร้างความเข้าใจ ผลักดันการเข้าถึงกัญชาของประชาชน ด้าน สุขภาพและเศรษฐกิจ

22 เมษายน 2566 เครือข่ายประชาชนผู้ปลูกกัญชาภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรมเสวนา “กฎหมายกัญชา สุขภาพ เศรษฐกิจ หลังเลือกตั้ง” ที่มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ซึ่งมี ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์

เพิ่มเพื่อน