ป้ายกำกับ :

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ นายทหารสัญญาบัตร 2 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีตดาบตำรวจ-อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

'ตั๊ก บงกช' เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ ๖

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่าน ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดย ตั๊ก-บงกช เบญจรงคกุล ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกถึงคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๖ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ) ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการอัยการพ้นตำแหน่ง เรียกคืนเครื่องราชฯ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

พระราชทานเครื่องราชฯ ชาวต่างประเทศที่จงรักภักดี 5 ราย

ในหลวงทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ชาวต่างประเทศ 5 ราย เนื่องจากจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและมีบทบาทสำคัญสนับสนุนภารกิจของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯแก่ 'ชาญวิทย์ ทรงสว่าง'

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นตราที่เคยได้รับพระราชทาน

ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ ทหาร 3 ราย ประพฤติชั่วร้ายแรง-หนีราชการ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จำนวน 236,955 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจําปี ๒๕๖๔

นายกฯนำ 9 รัฐมนตรี รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเวลา 08.15 น.ที่ห้องสีงาช้าง ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะรัฐมนตรี ที่ได้รับเครื่อง

ราชกิจจาฯ ประกาศการใช้คำนำหน้านามสตรี ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ

เว็บไซต์ราชดิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศการใช้คำนำหน้านามสตรี ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 15,242 ราย 'ขรก.-นักการเมือง' พรึ่บ 'ร.อ.ธรรมนัส' ก็ได้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 3,281 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจําปี 2564

เพิ่มเพื่อน