ป้ายกำกับ :

เครื่องหอมไทยในประเพณีสงกรานต์

เครื่องหอมไทยในสงกรานต์ มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม

นื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดงาน “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล” ณ วัดสุทัศนเทพวราราม มุ่งเน้นเรื่องคุณค่าและสาระของวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ที่มีสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องเป็นหนึ่งใน Soft Powe

เพิ่มเพื่อน