ป้ายกำกับ :

เครื่องเล่นสนามสาธารณะ

ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ต้องได้มาตรฐาน

ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้เครื่องเล่นสนามสาธารณะ ชิงช้า กระดานลื่น ม้าหมุน และอุปกรณ์โยก ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กในสนามเด็กเล่น

เพิ่มเพื่อน