ป้ายกำกับ :

เคอร่า

ฮือฮา! เปิดผลวิจัยสมุนไพรไทย ยับยั้งและป้องกันติดเชื้อไวรัสโควิด ดันซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลก

สถาบันเวชศาสตร์สมุฏฐาน เปิดประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย เพื่อก้าวสู่ระดับนานาชาติ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภก. สุรพจน์ วงศ์ใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรของสหประชาชาติ และทีมวิจัยได้นำเสนอผลงานการวิจัยที่สำคัญของตำรับยาสมุนไพร

เพิ่มเพื่อน