ป้ายกำกับ :

เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ....

สภา กทม.ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ศึกษาญัตติ 'ชัชชาติ' ขอใช้เงินนอกงบประมาณ กทม.

ส.ก.พาเหรดเสนอแนะการบริหารเงินนอกงบประมาณ หลัง ‘ชัชชาติ’ เสนอญัตติขอใช้ ที่ประชุมลงมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาก่อนรับหลักการใน 30 วัน เพื่อเป็นไปตามระเบียบ

เพิ่มเพื่อน