ป้ายกำกับ :

เจรจาส่งออกไข่ไก่

นายกฯปลื้มไทยเจรจาส่งออกไข่ไก่สดไปไต้หวันสำเร็จ

นายกฯปลื้ม เจรจาเปิดตลาดการค้าประสบผลสำเร็จ ไทยส่งออกไข่ไก่สด ไปไต้หวันได้เป็นครั้งแรก เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ตามนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” อย่างปลอดภัยและยั่งยืน

เพิ่มเพื่อน