ป้ายกำกับ :

เจลลี่โภชนา

ตามรอย เจลลี่โภชนา จากมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ นวัตกรรมอาหาร เพื่อผู้ป่วยมะเร็งในช่องปาก

มะเร็งช่องปากนับเป็นโรคทางทันตกรรมที่มีความสำคัญ และมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน ส่วนกระบวนรักษาในบริเวณที่เป็น

เพิ่มเพื่อน