ป้ายกำกับ :

เจ็บป่วยวิกฤต (สีแดง)

รัฐย้ำ 1 ต.ค.นี้ ผู้ป่วยโควิด รักษาตามสิทธิ - UCEP Plus รับเฉพาะผู้ป่วยโควิดฉุกเฉินวิกฤตสีแดง

รัฐ ย้ำ 1 ต.ค.นี้ ผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตามสิทธิ – UCEP Plus รับเฉพาะผู้ป่วยโควิดฉุกเฉินวิกฤตสีแดง

เพิ่มเพื่อน