ป้ายกำกับ :

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

วัดพระพุทธบาท แจงปมท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก ลาออกเจ้าคณะ จ.สระบุรี เหตุปัญหาสุขภาพเท่านั้น

เพจ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี เผยแพร่ข้อความว่า เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 มหาเถรสมาคมได้ประกาศรับทราบการขอลาออกจากตำแหน่ง “เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี”

เพิ่มเพื่อน