ป้ายกำกับ :

เชิดศักดิ์ อรรถอารุณ

'อัครา' กดปุ่มเปิดดำเนินการเหมืองทองรอบใหม่เต็มกำลัง

อัครา ลุยเปิดดำเนินการเหมืองทองรอบใหม่เต็มกำลัง สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศอื้อ พร้อมสมทบเงินเข้ากองทุนพัฒนาชุมชนกว่า 65 ล้านบาท เกิดการจ้างงานในพื้นที่อีก 1 พันคน

เพิ่มเพื่อน