ป้ายกำกับ :

เซอร์เกย์ บริน

25 ปี Google : บทสรุปความสำเร็จของเครื่องมือค้นหาในโลกอินเทอร์เน็ต

ตอนที่ แลร์รี เพจ ก่อตั้ง Google ร่วมกับเซอร์เกย์ บริน เขามีเป้าหมายเดียว นั่นคือ การจัดลำดับข้อมูลที่มีอยู่มากมายบนอิ

เพิ่มเพื่อน