ป้ายกำกับ :

เดินเครื่องผลิตไฟฟ้า

กฟผ.ลั่นผลิตไฟฟ้าคำนึงถึงประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติเป็นที่หนึ่ง

กฟผ. บริหารจัดการผลิตไฟฟ้า โดยสั่งการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจากต้นทุนต่ำที่สุดก่อน ยึดหลักกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด และรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ

เพิ่มเพื่อน