ป้ายกำกับ :

เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน

สถานการณ์ปัญหาหมอกควันในประเทศไทย

ปัญหาหมอกควันมีมานานนับกว่า 10 ปีแล้ว แต่รุนแรงขึ้นมากอย่างที่เห็นได้ชัดในช่วง 2 – 3 ปีหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือของประเทศไทยจะถูกปกคลุมด้วยหมอกควันระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายนของทุกปี

เพิ่มเพื่อน