ป้ายกำกับ :

เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2566

พาณิชย์เปิดสถิติ 5 เดือนปี ‘66 ต่างชาติลงทุนในไทย 45,392 ล้านบาท

5 เดือนปี ‘66 ต่างชาติลงทุนในไทย 45,392 ล้านบาท ญี่ปุ่นลงทุนอันดับหนึ่ง 15,873 ล้านบาท ตามด้วย จีน 11,479 ล้านบาท และสิงคโปร์ 6,356 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 2,999 คน

เพิ่มเพื่อน