ป้ายกำกับ :

เทคโนโลยีหนุนเศรษกิจฐานราก

6 คำถาม 6 เทคโนโลยีหนุนเศรษกิจฐานราก กับกองทุนหมู่บ้านฯ

ท่ามกลางความเป็นไปในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาคู่ขนานไปกับการใช้ชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะในชุมชนเมือง เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย และความเท่าเทียมกันทั้งองคาพยพทางสังคม

เพิ่มเพื่อน