ป้ายกำกับ :

เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรม (DIPROM Agro-Tech Productivity)

'ดีพร้อม' ลุยนำเทคโนโลยีโดรนช่วยเพิ่มผลผลิตเกษตรกร

กสอ.ลุยนโยบายดีพร้อมแคร์ นำเทคโนโลยีโดรนช่วยเพิ่มผลผลิตเกษตรกรได้รวดเร็ว พร้อมเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ รองรับการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบด้านแรงงาน

เพิ่มเพื่อน