ป้ายกำกับ :

เทพีคู่หาบเงิน

พิธีล้างมือพระยาแรกนา-เจิมหน้าพระโค

วันที่ 16 พ.ค. 2566 – เวลา 19.00 น. นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พุทธศักราช 2566 และเทพีคู่หาบทอง เทพีคู่หาบเงิน ทำพิธีล้างมือพระยาแรกนาและเจิมหน้าพระโค

เพิ่มเพื่อน