ป้ายกำกับ :

เทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรฯ ยกย่องพระสงฆ์ต้นแบบ

30 มี.ค.66 – นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาจัดพิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรและพระราชทานโล่รางวัลนักเรียนผู้ชนะการประกวดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565 จากสมเด็จพระ

เพิ่มเพื่อน