ป้ายกำกับ :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประธานตลาดสด บุกร้องนายกเทศมนตรีเมืองคอน ปลดทีมบริหาร

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่ศาลาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นางสาวสุวรรณี ว่องชล ประธานชุมชนเศรษฐีศรีนคร และประธานชมรมตลาดสดคูขวาง เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เพิ่มเพื่อน