ป้ายกำกับ :

เบิกค่ารักษา

เช็กเลย เปิดอัตราเบิกค่ารักษาโควิด 19 ของข้าราชการ กรณีรักษา รพ.เอกชน

กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่ารักษาโควิด 19 สิทธิข้าราชการ กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเอกชน

อ่านเลย คลังวางแนวทางเบิกค่ารักษาผู้ที่ติดเชื้อโควิดที่แยกกักตัวที่บ้าน

บัญชีกลางกำหนดแนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด 19 กรณีต้องแยกกักตัวที่บ้าน (Self Isolation)

เพิ่มเพื่อน