ป้ายกำกับ :

เปลี่ยนเกณฑ์จ่ายเบี้ยยังชีพ

‘วิโรจน์’ โวยลักไก่เปลี่ยนเกณฑ์จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ จากทั่วหน้าเป็นพิสูจน์ความจน

การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุในครั้งนี้ ถือเป็นการลักไก่ของรัฐบาลรักษาการ ที่แย่มากๆ

เพิ่มเพื่อน