ป้ายกำกับ :

เปลี่ยนเมือง สร้างสุขภาพดี สังคมมีสุข

คนภูเก็ตรวมพลังสวัสดิการชุมชน “เปลี่ยนเมือง สร้างสุขภาพดี สังคมมีสุข” ด้าน พอช.พร้อมหนุนชุมชนทั่วประเทศตั้งแต่เด็ก-ผู้สูงวัย สร้าง “หมอชุมชน”

ภูเก็ต / เครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต 18 องค์กร ร่วมกันจัดสมัชชาสวัสดิการชุมชนครั้งที่ 14 “รวมพลังสวัสดิการชุมชนเปลี่ยนเมือง สร้างสุขภาพดี สังคมมีสุข”

เพิ่มเพื่อน