ป้ายกำกับ :

เปลี่ยนแปลงทางโครง

'บิ๊กก้าวไกล' โวย 'พวกเขา' ไม่อยากให้ก.ก.จัดตั้งรัฐบาล ไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง

“พวกเขามีความต้องการอย่างเด่นชัด ว่าไม่อยากเห็นพรรคก้าวไกล​จัดตั้งรัฐบาล จะด้วยความไม่ต้องการสูญเสียอำนาจทางการเมือง หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือไม่ว่าเป็นความต้องการที่ไม่อยากเห็นนโยบายที่พรรคก้าวไกล​ ผลักดัน เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง แต่เราจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อทำภารกิจตามที่สัญญากับประชาชนให้สำเร็จ”

เพิ่มเพื่อน