ป้ายกำกับ :

เปิดฝึกอบรม

ผู้ช่วย ผบ.ตร. เปิดฝึกอบรมตำรวจฝ่ายสืบสวน เพิ่มเทคนิคทันต่ออาชญากรรม

ผู้ช่วย ผบ.ตร. เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพหรือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพิ่มเพื่อน