ป้ายกำกับ :

เพจคณะก้าวหน้า

'ก้าวหน้า' ชูไอเดีย 'ธนาธร' ยกเลิก นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพราะมีเทศบาล อบต. อยู่แล้ว

ระดับเมืองก็ยกเลิกตำแหน่งนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพราะมีนายกเทศมนตรีที่บริหารในระดับเทศบาล มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ นายก อบต. ทำหน้าที่อยู่แล้ว เพียงแต่ต้องไปเพิ่มอำนาจ งบประมาณ และบุคคลากรให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

เพิ่มเพื่อน