ป้ายกำกับ :

เพจ FC ลุงป้อม

‘ลุงป้อม’ เจาะทุกกลุ่มวีดีโอคอลคุยนศ.เชียงรายเชียงราย รับปากทำประเทศเกิดความปรองดอง

‘ลุงป้อม’ เจาะทุกกลุ่ม วิดีโอคอล คุยนศ.เชียงราย รับปากทำประเทศเกิดความปรองดอง-คนไทยเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ ย้ำเห็นต่างทางการเมืองได้ แต่ต้องนำประเทศไปสู่ความก้าวหน้า

เพิ่มเพื่อน