ป้ายกำกับ :

เพิกถอนคำสั่ง

‘พี่ศรี‘ ลุยฟ้องปลัดสำนักนายกฯ เพิกถอนสมาชิกองค์กรด้านผู้บริโภค

‘ศรีสุวรรณ’ เตรียมนำคณะยื่นต่อศาลปกครองกลาง ฟ้องปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เพิกถอนสมาชิกองค์กรด้านผู้บริโภคบางองค์กร เหตุคุณสมบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย

เพิ่มเพื่อน