ป้ายกำกับ :

เพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

TOA เดินหน้าปลูกป่า 740 ไร่ จ.เลย และ จ.อุดรธานี เพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ฯ เดินหน้าโครงการ ‘รักเรา รักษ์โลก’ ปลูกป่า 2 ล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว 740 ไร่ ในจังหวัดเลย และจังหวัดอุดรธานี ตามแนวทาง ESG เพื่อยกระดับสู่การเป็นองค์กร Net Zero ภายในปี 2050

เพิ่มเพื่อน