ป้ายกำกับ :

เมนูอาข่า

เรียนรู้วีถีคนดอยผ่านอาหาร’อาข่า’

เป็นประสบการณ์แปลกใหม่ของคนกรุงกับอาหารที่ไม่คุ้นตา รสชาติไม่เหมือนใคร ที่มาจากวัตถุดิบพื้นถิ่นตามฤดูกาลของคนบนพื้นที่สูง เมื่อกรรณิการ์ วุ้ยยื้อ สาวกรุงที่เป็นสะใภ้อาข่า ซึ่งคลุกคลีกับครอบครัวอาข่ามากว่า 10 ปี สัมผัสอาหารพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าที่มีการส่งต่อภูมิปัญญาอาหารจากรุ่นสู่รุ่น

เพิ่มเพื่อน