ป้ายกำกับ :

เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน

ปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน

พิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เป็นหนึ่งในพิธีสำคัญที่สืบสานตามโบราณราชประเพณี ในการพระราชพิธีพืชมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

เพิ่มเพื่อน