ป้ายกำกับ :

เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี

'มหกรรมวัฒนธรรม'ร่วมผลักดัน'สุพรรณบุรี'สู่เมืองสร้างสรรค์ดนตรี

สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วย ประวัติศาสตร์  หากย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 9  สุพรรณบุรีเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในสมัยอาณาจักรอยุธยา และทำให้เกิดการสู้รบที่สำคัญหลายครั้งในจังหวัดนี้  ด้วยรากฐานทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทำให้สุพรรณบุรี

เพิ่มเพื่อน