ป้ายกำกับ :

เวียงกุมกาม

เฝ้าระวังพิเศษ 8 โบราณสถานเสี่ยงมาก

7 ต.ค.2565 – นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากร ได้สำรวจโบราณสถานทั่วประเทศที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนมากและน้ำล้นตลิ่ง ซึ่งเป็นปัญหาอุทกภัย และรายงานสรุปสถานการณ์ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ว่ามีโบราณสถา

เพิ่มเพื่อน