ป้ายกำกับ :

เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ

นายกฯ ยินดี ไทยติดอันดับที่ 59 คุณภาพชีวิตทั่วโลก ถือเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน

นายกฯ ยินดี ไทยติดอันดับที่ 59 จากการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตทั่วโลกของ WorlData.info และถือเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน โดยได้คะแนนสูงสุดด้านความปลอดภัย

เพิ่มเพื่อน