ป้ายกำกับ :

เอสโซ่

บางจาก กวาดหุ้นเอสโซ่ 76.34%

บางจากฯ เสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของเอสโซ่ (ประเทศไทย)
ถือครองหุ้นจำนวน 76.34% จากจำนวนหุ้นทั้งหมด

ก้าวสำคัญ 'บางจาก' ซื้อกิจการ 'เอสโซ่' ส่งผลให้มีสถานีบริการรวมกว่า 2,100 แห่ง

บางจากฯ ประกาศซื้อหุ้นและทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของเอสโซ่ประเทศไทยสู่บริบทใหม่เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานและการเข้าถึงของผู้บริโภค

เพิ่มเพื่อน