ป้ายกำกับ :

แก้ปัญหาสภาล่ม

'ประชาชน' เชื่อเกมการเมืองทำ 'สภาล่ม' หนุนลงโทษตัดเงินเดือน สวัสดิการ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สภาล่ม” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

เพิ่มเพื่อน