ป้ายกำกับ :

แก้ปัญหาเล่นพนัน

สานพลังแก้ปัญหาเล่นพนันในกลุ่มแรงงาน "จากความหวังรวยทางลัดกลายเป็นหนี้ล้น"

จากปัญหาโครงสร้างการจ้างงาน ค่าจ้างไม่เป็นธรรม การควบคุมของระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีวิถีชีวิตที่ขัดสน เกิดความเครียด

เพิ่มเพื่อน