ป้ายกำกับ :

แก้วตาขวัญใจ

'ฮาย ชุติมา' ร่วมขับกล่อมบทเพลงพระราชนิพนธ์ 'แก้วตาขวัญใจ'

ศิลปินแกรมมี่ ฮาย-ชุติมา สิงห์ใจชื่น ร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การแสดงม่านน้ำ “แม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ” จัดโดย กรุงเทพมหานคร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ภาคีภาคเอกชนกว่า 60 องค์กร พัฒนาอุทยานเบญจสิริ เพื่อให้เป็นอุทยานแห่งความสุข และอุทยานแห่งประติมากรรมอันทรงคุณค่า

เพิ่มเพื่อน