ป้ายกำกับ :

แก้ ม.272

‘ไอติม’ หวังรวมเสียงรัฐสภาเพียงพอ โหวตหนุนแก้ ม.272 ปิดสวิตช์ สว.

‘ไอติม’ หวังรวมเสียงสมาชิกรัฐสภาเพียงพอ โหวตหนุนร่างแก้ ม.272 ปิดสวิตช์ สว. เชื่อ 8 พรรคยังจับมือกันแน่น ปัดตอบกระแสเชียร์เป็นแกนนำก้าวไกล’รุ่น 3 ขอมองที่ปัจจุบัน

เพิ่มเพื่อน