ป้ายกำกับ :

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

แจ้งเปิดใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้งานเป็นการชั่วคราว  ทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566   จาก อ.ปากช่อง – อ.สีคิ้ว – อ.ขามทะเลสอ  รวมเปิดใช้ระยะทาง  64  กม. วันที่ 29-31  ธันวาคม  2565 

‘กรมทางหลวง’เปิดใช้ฟรีมอเตอร์เวย์ ช่วง’ปากช่อง – สีคิ้ว – ขามทะเลสอ’ เริ่ม 11-18 เม.ย.นี้

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เตรียมพร้อม100% เปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 ฟรี ช่วง ‘ปากช่อง – สีคิ้ว – ขามทะเลสอ’ ระยะทาง 64 กม. ระหว่างวันที่ 11-18 เม.ย.นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพิ่มเพื่อน