ป้ายกำกับ :

แชตบอตเพื่อนสนิท

“น้องตั้งใจ”แชตบอตเพื่อนสนิท นวัตกรรมช่วยเลิกเหล้าเข้าพรรษา

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2564 พบประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 5.7 ล้านคนเคยดื่มสุราและแอลกอฮอล์ ในจำนวนนี้เป็นนักดื่มหนักเป็นประจำถึง 1.37 ล้านคน

เพิ่มเพื่อน