ป้ายกำกับ :

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ‘พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์’ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมราง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางราง

เพิ่มเพื่อน