ป้ายกำกับ :

แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

'เศรษฐา' ทำพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกฯ ยืนยันจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย มายัง ห้องประชุมใหญ่ชั้น 7 ที่ทำการพรรค พท.

เลื่อนประชุม ครม. หลีกทางรัฐสภาโหวตนายกฯ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ส่งหนังสือแจ้งถึงคณะรัฐมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ประสานงานประจำกระทรวง เพื่อแจ้งเลื่อนการประชุมครม. ครั้งถัดไปในวันพุธที่ 23 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล แบบครบองค์ประชุม ทั้งนี้หลังจากได้รับหนังสือแจ้ง

เพิ่มเพื่อน