ป้ายกำกับ :

แนวคิด BCG

รัฐบาลหนุนสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงจากปลาทูน่า

รัฐบาลสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารไทยที่สอดรับแนวคิด BCG มั่นใจ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงจากปลาทูน่า ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

เพิ่มเพื่อน