ป้ายกำกับ :

แนวนโยบายแห่งรัฐ

'เศรษฐา' ทำคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นแล้ว!

‘เศรษฐา’ จัดทำนโยบายแถลงต่อรัฐสภาเสร็จแล้ว มีทั้งสิ้น 52 หน้า พิมพ์ 3,000 เล่ม ประเดิมด้วยประการศแต่งตั้งนายกฯ ก่อนร่ายนโยบาย

เพิ่มเพื่อน