ป้ายกำกับ :

แนวปฏิบัติว่าด้วยการป้องกันการทรมาน

กสม.ดันแนวปฏิบัติว่าด้วยการป้องกันการทรมาน

กสม.ฟุ้งประชุมร่วมมสถาบันสิทธิมนุษยชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลุเปิดตัวแนวปฏิบัติว่าด้วยการป้องกันการทรมาน พ่วงปฏิรูปเรือนจำและระบบราชทัณฑ์

เพิ่มเพื่อน