ป้ายกำกับ :

แบรนด์รักษ์โลก

ผู้นำแบรนด์รักษ์โลกแชร์ไอเดียล้ำหยิบของเหลือทิ้งมาเพิ่มมูลค่า

ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการที่มุ่งมั่นทำธุรกิจเพื่อสังคม รวมถึงคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันปั้นแบรนด์รักษ์โลก สำหรับ SX Talk Series #3 หัวข้อ The Way to Smart Upcycling

เพิ่มเพื่อน