ป้ายกำกับ :

แบรนด์ร้านอาหาร

ไมเนอร์ ลงทุน 546 ล้าน ฮุบแบรนด์ร้านอาหาร Sizzler ทั่วโลก

นายอันฮุล เชาฮัน กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MINT ได้เข้าทำสัญญาเพื่อซื้อหุ้น บริษัท Singco Trading Pte. Ltd. จาก CFG Finance Pty. Ltd. ในสัดส่วน 100% หรือ แบ่งออกเป็น 978,917,378 หุ้น

เพิ่มเพื่อน